top of page

Energijsko zdravljenje v psihoterapiji

Updated: May 15, 2023


Energijska psihologija je veda, ki si je utrla pot v psihoterapevtske procese zdravljenja v zadnjih 20-ih letih. Gre za nove učinkovite metode vplivanja na človekovo energijsko polje, ki prinašajo zdravje, uravnoteženost, stabilnost in občutek živosti posamezniku. S pomočjo energijskih tehnik lahko v psihoterapevtskih procesih dostopamo do implicitnih/telesnih spominov in doživljajskega/čustvenega spomina.

Z najnovejšimi raziskavami na področju nevroznanosti in biokemije, smo dobili vpogled v delovanje implicitnih (nezavednih-telesnih) spominov, ki igrajo pomembno vlogo v našem življenju. Spoznali smo, da si telo zapomni veliko več kot kot naš um, kajti telesni spomin nosi tudi zelo subtilne informacije o naših občutkih, senzacijah v telesu, bežnih vtisih in/ali bolečih, preplavljajočih senzacijah ob traumatičnih dogodkih v našem življenju.

Limbični sistem

Te zaznave se shranijo v limbični sistem ali 'stare možgane', kjer je sedež naših čustev ter instinktivnih, samoohranitvenih impulzov. V pradavnini nam je ta mehanizem pomagal preživeti nenadne, nevarne življenjske situacije, da je človek lahko reagiral brez razmisleka. V sodobnem svetu pa je instinktivna modrost našega telesa postala nekoliko zanemarjena, saj smo začeli poveličevati moč uma in razuma. Ta nam je pomagal strukturirati in spraviti v red naše življenje, nam omogočil sobivanje v socialnem okolju ter do določene mere pomagal vzpostaviti nadzor nad primitivnimi čustvenimi reakcijami. Ker je implicitnih informacij ogromno in ker je verjetno veliko implicitnih spominov premotečih, da bi z njimi shajali v vsakodnevnem življenju, si očitno višja modrost narave pomaga tako, da naš racionalni um nima direktnega dostopa do teh spominov.

Pogosta motnja s katero se psihoterapevti srečujemo v vsakodnevni praksi, je Posttraumatski Stresni Sindrom (angl. PTSD), ki nastane ravno zaradi vdorov močnih negativnih implicitnih spominov v posameznikovo zavest. Značilni znaki bolezni vključujejo ponavljajoče epizode podoživljanj travme ali vsiljenih spominov (flashback-i), nočne more, ob prevladujočem občutku otopelosti, čustvene zavrtosti, odmika od ljudi, neodzivnosti na okolico, nezmožnosti uživanja ter izogibanju dejavnostim in okoliščinam povezanim s travmo. Običajno je to stanje povezano s pretirano vznemirjenostjo in budnostjo, splošno prestrašenostjo ter nespečnostjo. Navedeni simptomi so pogosto povezani z anksioznostjo, depresivnostjo in samomorilnimi tendencami, ki travmatskemu dogodku sledijo v obdobju od nekaj tednov do več mesecev in let.

Nenadne in nekontrolirane senzacije, ki vdirajo v posamezniko zavest povzročijo precejšnjo zmedo v vedenju in odzivanju. Človeku se zdi, da izgublja 'zdravo pamet', saj so telesne reakcije navidezno nelogične in nepovezane s trenutnim dogajanjem.

Energijski meridiani

Z napredkom znanosti so odkrili še subtilnejše tokove energije, ki jih starodavna modrost kitajske tradicionalne medicine (TKM) pozna že tisočletja. To so t.i. ENERGIJSKI MERIDIANI, ki potekajo po natančno določenih poteh, energizirajo celotno telo in povezujejo organske sisteme. Na tokove energije v telesu direktno vpliva tok naše zavesti, misli in čustev.

Neposredna povezava med čustveno, miselno energijo in telesom v terapiji dobro poznamo pod izrazom PSIHOSOMATIKA.

Aurično polje človeka

Znano je tudi, da naše telo oddaja valovanje energije okoli našega fizičnega telesa, kar imenujemo aura ali AURIČNO POLJE ČLOVEKA.

Tudi avrično polje je natančno strukturirano, ima predvidljivo velikost, barvo svetlobe, strukturo sevanja. Poteka v plasteh, ki so med seboj prepletene ena v drugi. Vsaka plast auričnega polja je povezana z energijskim vrtincem ali čakro, ki tečejo v sredinski liniji telesa. Vsak vrtinec pa je povezan z določenim organskim sistemom fizičnega telesa. Védenje o energiji auričnega polja in čaker je prav tako starodavno in je značilno za indijsko zdravilstvo in prakso joge.

Zahvaljujuč vsem tem starodavnim modrostim in sodobnim raziskavam, se je v psihoterapiji v zadnjih letih razširila uporaba različnih energijskih terapevtskih tehnik, ki delujejo na posameznikovo energijsko telo in pomagajo pospešiti pretok energije v meridianih in čakrah.

Gre za različne sisteme 'tapkanj' na akupunkturne točke in energijske centre, kot je npr. Emotional Feedom Technique (EFT), Negative Effect Erasing Method (NAEM), Thought Field Therapy (TAT), Tapas Acupressure Technique (TAT), tehnika povezana z premikanjem oči: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), 'ventiliranje' pred energijskim centrom idr.

Naj naštejem le nekaj znanstvenikov in psihoterapevtov, ki so prispevali k tej novi znanosti v psihoterapiji: Roger Callahan (TFT), Fred Gallo (EP), Gary Creig (EFT), Elisabeth Tapas Fleming (TAT), Francine Shapiro (EMDR)…

Več o energijski psihologiji in energijskih metodah zdravljenja si lahko preberete na povezavi ACEP (Association for Comprehensive Energy Psychology).

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page