top of page

Dynamic Energetic Healing, kaj je to?

Updated: May 15, 2023


Terapevtska metoda DEH (Dynamic Energetic Healing) je mešanica energijske psihologije, šamanizma, zdravilstva in procesno orientirane psihoterapije.


Howard Brockman, MA in Social Work, MA Social Ethics/Religious Studies, je skupaj z Mary Hammond-Newman, utemeljil nov pristop k zdravljenju kroničnih simptomov, omejujočih prepričanj, posttraumatskega stresnega sindroma /PTSD/, depresije, anksioznosti odvisnosti in drugih kroničnih duševnih stisk. Pravzaprav je DEH nov psihoterapevtski model, pod okriljem Energijske psihologije.

Začelo se je z večletnim rednim skupnim druženjem, malo intervizijsko skupinico v kateri so Howard, Mary in Nansy Gorgon delali na svojih individualnih procesih. Spoznali so se na začetnem treningu inovativnih energijskih metod zdravljenja, ki so vključevale tehnike: Thought Field Therapy /TFT/, Emotional Freedom Technique /EFT/, telesni pristop k zdravljenju čustvenih in mentalnih stisk ter druge energijske tehnike. Vse te tehnike so preizkušali v svojem procesu zdravljenja in jih kreativno dopolnili vsak s svojim znanjem in izkušnjami. Ugotovili so, da jih je skupno raziskovanje popeljalo na globoko osebno, profesionalno in spiritualno rast. Še posebno Howard in Mary sta aktivno sodelovala in razvila sistem dela, ki s pomočjo mišičnega testiranja klienta, zagotavlja intuitivne odgovore, ki so dostikrat presenetljivi za posameznika.

Oblikovala sta sistematičen protokol vprašanj, ki se jih naslavlja klientu preko mišičnega testiranja (aplikativna kineziologija) in tako dobiva odgovore, ki ne temeljijo na intelektualih špekulacijah, temveč prihajajo globoko iz posameznikove modrosti telesa in duše. Prvo in najpomembnejše pri tem protokolu je, da najprej oblikujemo INTENCO kaj želimo doseči oz. podpreti v klientovem življenju (npr. zacelit traumo; pozdravit anksioznost in vzpostavit stanje notranjega miru; imeti energijske meje z ljudmi ali situacijami; ipd...) Vprašanja v DEH protokolu naslavljajo vse, kar bi lahko oviralo, da se intenca/namera ne bi mogla uresničiti; to so notranje nezavedne energetske blokade, prepričanja, ugovore, konfliktna stanja; energetske izvore (trauma), subtilno negativno energijo... Kadarkoli naletimo na zastoj ali težavo, jo naslovimo z intervenco (=zdravilno energijsko ali šamansko tehniko), ki jo poiščemo z mišičnim testiranjem klienta. Njegova notranja modrost prepozna, kaj je zdravilno zanj. Pri tem globoko zaupamo PROCESU.

Howard piše v njegovi knjigi Dynamic Energetic Healing, str. xxiv (Columbia Press, LLC, Salem-Oregon, 2006):

"Ko sledim procesu resnično ne vem kako bo potekalo zdravljenje klienta, kljub temu pa globoko zaupam, da se bo najina seansa odvijala in zaključila točno tako, kot je namenjeno in dobro za klienta. Ostajam radoveden, v pričakovanju in senzibilno osredotočen na vse kar se dogaja v tem trenutku."

To naredi psihoterapevtovo delo vedno znova kreativno, zanimivo, vznemirljivo, zabavno in vedno novo. Howard pravi:

"Od Freda Galla smo se naučili, da je Energijska Psihologija znanost, toda mi doživljamo Dynamic Energetic Healing kot umetnost."

Vir: http://www.dynamicenergetichealing.com in knjiga Dynamic Energetic Healing

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page