top of page

SONJA GORUP ŠPENKO, INTEGRATIVNA PSIHOTERAPEVTKA

PSIHOTERAPIJA IN ENERGIJSKA PSIHOLOGIJA

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA * PARTNERSKA TERAPIJA * SKUPINSKE MEDITACIJE

Čudežni notranji svet slehernega posameznika me vedno znova navdušuje in navdihuje. Sem večna iskalka, predana raziskovanju duhovega sveta.

 

Kot psihoterapevtka delujem že več kot 25 let. V psihoterapevtski praksi kombiniram različne terapevtske pristope v holističnem, energijsko-psihološkem in psiho-spiritualnem referenčnem okviru. V vsakem terapevtskem procesu sledim vašim specifičnim potrebam in svoje terapevtsko delovanje prilagajam na način, ki ustreza vaši individualnosti.

Individualna psihoterapija je proces, ki običajno traja dalj časa. Poteka enkrat tedensko ali na 14 dni. V skladu z medsebojnim dogovorom in individualnim terapevtskim načrtom so srečanja lahko tudi bolj pogosta ali samo občasna. Posamezno srečanje traja 60 ali 90 minut odvisno od potreb terapevtskega procesa in uporabljenih terapevtskih tehnik oz. pristopov. Tudi časovni okvir posameznega srečanja uskladimo na prvi terapevtski seansi.

 Sinteza psihoterapije, 

energijske psihologije in spiritualnosti

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija je proces, ki poglablja stik z vašim duhovnim bistvom. Ta proces zahteva čas in odločitev, da temeljito pogledate v svojo notranjost. Tisto kar uvidimo nam dostikrat ni preveč všeč in bi najraje videli, da sploh ne bi obstajalo. Vendar pa vse tako imenovane »senčne« lastnosti in »odtujeni« vidiki osebnosti vsebujejo moč in dragoceno energijo za kvalitetno življenje. Včasih ugotovimo, da smo pozabili na ranjeni oz. nesrečni otroški self; proces ozaveščanja nas pogosto pripelje do notranje radosti, energije in sproščenosti, ki si je ne upamo živeti v polni meri, spet drugič lahko naletimo na besni in razočarani self, ki si želi maščevanja za vse krivice, pogosto spregledamo svoj spiritualni self... Spisek delov osebnosti, ki smo jih odtujili - pa vendarle obstajajo v nas-, se lahko nadaljuje in nadaljuje.

 

V individualni psihoterapiji vse dele osebnosti pozdravimo z ljubeznijo in naklonjenostjo, »zavestni jaz« klienta pa se lahko odloči, kaj bo z njimi naredil ter v kolikšni meri in na kakšen način jih bo vključil v svoje življenje. Z razširjenim zavedanjem pridobimo kontrolo nad svojim življenjem, kar nikakor ni isto kot bolestna kontrola nad svojimi čustvi, »nezaželenimi« deli osebnosti ali kontrola vedenja drugih ljudi.

Ko skozi psihoterapevtski proces integriramo različne vidike svoje osebnosti ter se jih naučimo ljubeče in konstruktivno vključevati v svoje življenje, se poveča pretok življenjske energije in s tem fizično zdravje, postanemo bolj sproščeni, bolj ljubeči ter tolerantni do sebe in soljudi, znamo uživati in/ali delati, kadar je to potrebno ... Življenje postane bolj harmonično in dinamično uravnoteženo, bolj izoblikovane so tudi vrednote in usmeritve, ki jih želimo živeti.

Teme s katerimi se srečujemo v psihoterapiji
  • kako postavljamo osebne meje v odnosih z ljudmi;

  • identiteta in razvijanje zavedanja o sebi (kako se vidim in kako me vidijo drugi);

  • avtonomija – odvisnost v partnerstvu in drugih odnosih;

  • psihoterapevtsko delo s čustvi (jeza, bes, strahovi, ljubosumje, žalost, radost, hrepenenje, ljubezen …);

  • terapevtske strategije za obvladovanje tesnobnosti, napadov panike, strahov...;

  • obvladovanje in nevtralizacija stresa in traume;

  • psihoterapevtsko delo na samopodobi in samovrednotenju;

  • delo na telesnih simptomih in boleznih ter krepitvi občutka živosti, energetske pretočnosti; vitalnosti...;

  • cilji, perspektiva …;

  • vrednote, smisel življenja in duhovni vidik našega bivanja, spiritualnost.

 

Za dobro in poglobljeno psihoterapevtsko delo je nujno, da s terapevtom ustvarite odnos, ki nudi dovolj varnosti in zaupanja. Individualna psihoterapija v kombinaciji z energijsko psihološkim pristopom običajno poteka enkrat tedensko ali na štirinajst dni, posamezno srečanje traja 60 minut oz. po dogovoru 90 min.

Energijska psihologija in Dynamic Energetic Healing /DEH

Energijska psihologija je nov pristop k zdravljenju duševnih in čustvenih stisk ter bolezenskih stanj. Upošteva principe zdravljenja tradicionalne kitajske medicine (TKM) in indijske modrosti razumevanja delovanja človekove energije s sistemom čaker in auričnega polja. Napredek sodobne znanosti je dokazal obstoj energijskih tokov in subtilneših nivojev človekovega energijskega polja. Dokazano pa je tudi zdravilno delovanje energijskih terapevtskih tehnik, ki delujejo na energetsko stanje telesa in s tem na misli, čustva in zavest.

 

Energijska tehnika je splošno uveljavljen termin, ki se nanaša na različne alternativne in komplementare tretmaje, ki temeljijo na uporabi, modifikaciji ali manipulaciji energetskih polj. Temeljijo na vzpostavljanju ravnovesja znotraj človekovega energijskega sistema in delujejo na energijski vpliv misli, prepričanj in emocij v telesu. Temeljna predpostavka energijskih tehnik je, da sta energijski tok in ravnovesje elektomagnetnega polja človekovega telesa ter subtilnih energij, pomembna za fizično, spiritualno in emocionalno zdravje in da terapevtsko delovanje na energijsko polje ojačuje dobro počutje.

 

Več člankov o raziskavah na tem področju je dostopnih na spletnem naslovu Association for Comprehensive Energy Psychology  /ACEP/.

 

Kot certified DEH© professional dnevno uporabljam Dynamic Energetic Healing terapevtske procese. DEH je zanimiva kombinacija uporabe energijskih tehnik zdravljenja ter šamanskega ozadja razumevanja človekove duše in življenskega poslanstva. V terapevtskem procesu se zato uporabljajo tudi nekatere šamanske tehnike zdravljenja. 

Kratko o sodobnem šamanizmu

Dandanes je šamanizem način povezanosti s spiritualnim svetom, dostopen vsakemu, ki si to želi in potrebuje. To ni religija, temveč zelo individualen, oseben stik z nečem kar je višje od nas. Ni potrebno biti šaman, vrač ali duhovni zdravilec, da smo deležni neizmerne modrosti, ljubezni in podpore ljubečih spiritualnih vodnikov in zdravilcev. Gre za nekaj vaje in volje, da preko posebne meditacije ‘šamanskega potovanja’ ob poskušanju ritmičega bobnanja, pridemo v stik s spiritualnim svetom, pri čemer smo deležni modrosti in zdravljenja v najširšem smislu. 

 

Za uporabo šamanskega zdravljenja v sodobnih terapevtskih procesih je nedvomno najbolj zaslužen antropolog Michael Harner /1929-2018/, pionir sodobnega šamanizma. Ustanovil je organizacijo Foundation for shamanic studies, preko katere je nudil tečaje in usposabljanja.

 

Po nekaterih virih izvira šamanizem iz Nove kamene dobe in Bronaste dobe.  Beseda šaman izvira iz Tunguškega jezika (Sibirija) in naj bi pomenila ‘tisti ki ve’. Pomeni tudi posrednik med spiritualnim in zemeljskim svetom. Šamani so bili ljudje, ki so s pomočjo trans stanja zavesti dostopali do uvidov in zdravljenja iz spiritualnega sveta. S pomočjo spiritualnih vodnikov in duhovnih zdravilcev ter specifičnih šamanskih tehnik so zdravili ljudi. 

 

Šamanski zdravilci so se pojavljali praktično v vseh kulturah po svetu; na severu Evrope, v Sibiriji, na Balkanu, Afriki, Srednjem Vzhodu… Vsem je skupno razumevanje delitve spiritualnega šamanskega sveta na Zgornj, Srednji in Spodnji spiritualni svet. Preko ritmičnega bobnanja se šaman poveže s spiritualnim svetom in gre na t.i. šamansko potovanje. Tam se poveže s svojimi spiritualnimi vodniki, dobi odgovore v simbolni ali konkretni obliki in je deležen zdravljenja - za sebe ali za ljudi, ki jih zdravi. 

O integrativni psihoterapiji

Integrativna psihoterapija kot modaliteta je nastajala in se razvijala od 70-ih let prejšnjega stoletja. Njen začetnik in utemeljitelj je mult. dr. Hilarion Gotfried Petzold. Je ustanovitelj in vodja EAG Inštituta Fritz Perls v Düsseldorfu, ki je tudi izobraževalna ustanova za integrativne psihoterapevte. Več si lahko preberete na spletni strani EAG Fritz Perls Inštituta www.eag-fpi.com. Integrativna psihoterapija se osredotoča na človeka kot celoto v povezavi z njegovim socialnim svetom in okoljem in sicer z namenom zdraviti bolezni in motnje, lajšati težave in pomagati pri reševanju problemov. To dosega z delom na zavednem in nezavednem nivoju in z iskanjem ter okrepitvijo zaščitnih faktorjev in zmožnosti v ljudeh. Osredotoča se na razvoj človekovega zdravega dela in na zdravljenje motenj brez negativnih stranskih učinkov. Pri terapiji se uporablja različne načine in tehnike, ki omogočajo doseči vse ravni osebnosti: telesno, emocionalno, kognitivno in socialno. Ne omejuje se torej zgolj na psihoterapijo, temveč obravnava telo z gibalnimi, sprostitvenimi in kreativnimi pristopi, dušo z motivacijskimi in emocionalnimi dogajanji in duha z obravnavanjem vprašanj o smislu, življenjskih ciljev in vrednot.

+386(0)41664920
bottom of page