top of page

MARJAN GORUP, CORE ENERGETICS TERAPEVT

CORE ENERGETICS TERAPIJA

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA IN PSIHOTERAPIJA ZA PARE

Sodobno partnerstvo postavlja pred nas nove naloge in izzive. Pogosti občutki nezadovoljstva, jeze, zamere, sovraštva, krivde, samoobtoževanja vodijo v prepire in željo po umiku – razvezi. Nesoglasja lahko pripeljejo do fizičnega ali psihičnega nasilja. Nekateri se umaknejo v zasvojenosti od alkohola, drog, nekateri v deloholizem, drugi razvijejo soodvisniško vedenje.

 

PSIHOTERAPIJA ZA PARE IN/ALI INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Problemi in boleča čustva med partnerjema so rešljivi, če sta oba pripravljena pogledati v svojo notranjost in začeti usklajevati medsebojna nesoglasja. Psihoterapija parov lahko poteka v obliki individualne psihoterapije s posameznim partnerjem in/ali skupne psihoterapije obeh. Z različnimi terapevtskimi pristopi in tehnikami oživljamo zmožnost polnega doživljanja sebe in partnerja, poglabljamo čustveno zaznavanje, razvijamo komunikacijske sposobnosti, empatijo, altruizem, veščine reševanja konfliktov in obvladovanja jeze. Zapleti v partnerskih odnosih so rešljivi, ko sta oba partnerja pripravljena sprejeti svoj del odgovornosti in začeti lasten psihoterapevtski proces. Pot vodi skozi ozaveščanje in spreminjanje notranjih stališč, čustev, naravnanosti in bolečih zapletov, ki izhajajo večinoma iz zgodnje otroške dobe in izkušenj iz svoje primarne družine.

 

Za spremembe je nujno da:

    •    resnično želite ohraniti svoje partnerstvo in ljubeč odnos s partnerjem;

    •    ste se odločili soočiti s problemi v partnerstvu, kljub morebitnim trenutnim zameram in drugim negativnim čustvom;

    •    ste se pripravljeni učiti in vlagati energijo v lasten osebnostni razvoj;

    •    ste si pripravljeni vzeti čas za terapijo, saj problemi, ki so nastajali desetletja, niso rešljivi v zelo kratkem času;

    •    sprejemate svoj delež odgovornosti za nastalo situacijo v partnerstvu

 

Psihoterapevtska srečanja so običajno enkrat tedenska ali na štirinajst dni. Tako kot individualni psihoterapevtski proces tudi partnerska psihoterapija zahteva več časa in običajno poteka od enega do treh let, lahko pa tudi več. Individualna psihoterapija se lahko dopolnjuje z vključitvijo para v partnersko terapevtsko skupino.

 

Ljudje smo po naravi odnosna bitja in potrebujemo občutek, da smo ljubljeni in da ljubimo. Zato se je vredno potruditi in raziskati svoje odnose do te mere, da ponovno začutimo ljubezen.

Za naročanje na individualno psihoterapijo; psihoterapijo za pare oz. partnersko svetovanje pokličite na kontaktni telefon ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca.

Marjan, rojen 1955 leta v Ljubljani, sem soustanovitelj zavoda, svetovalec in terapevt. Kot zunanji sodelavec vodim terapevtske skupine za urejanje partnerskih odnosov, ter izvajam individualno in partnersko psihoterapijo. Terapevtsko delujem od leta 1985 dalje. Najprej sem se ukvarjal s skupinskim urejanjem alkoholikov in z vedenjsko problematičnimi adolescenti, kasneje pa sem razvil metodo intenzivnega skupinskega socioterapevtskega dela, po kateri od leta 1995 delam z odraslimi, družinami in pari s soodvisnostno problematiko. Psihoterapevtsko edukacijo imam na področju telesne psihoterapevtske smeri Core Energetics  (vodilni učitelj: Walid Daw, psihoterapevt in ustanovitelj Švicarskega Inštituta za Core Energetics).

Please reload

+386(0)41683790
bottom of page