top of page
VIZUALIZACIJSKE MEDITACIJE ZA ZDRAVLJENJE TRAUME
Meditation Class
Meditacije vodim Sonja Gorup Špenko, ​integrativna psihoterapevtka
TEME MEDITACIJ

I. sklop: VZPOSTAVLJANJE VARNOSTI IN KONTROLE

 

Vizualizacija notranjega mirnega prostora

Vizualizacija za krepitev zavedanja v telesu

Vizualizacija osredotočanja na srce

Vizulizacija za zaščito in podporo

Poslušanje afirmacij v meditativnem stanju

Vizualizacija za miren in regenerativen spanec

 

II. sklop: ZDRAVLJENJE IN INTEGRACIJA

 

Vizualizacija za podporo zavedanja občutkov

Vizualizacija za odpravljanje anksioznosti

Vizualizacija za lajšanje bolečin

Vizualizacija za lajšanje depresije

Vizualizacija za spuščanje žalosti

Vizualizacija: preobrazba stiske/problema v simbol

Vizualizacija za zdravljenje somatske (telesne) težave povezane s traumo

Vizualizacija za zdravljenje traume

 

III. sklop: ČIŠČENJE IN PRENOVA

 

Vizualizacija za zaupanje

Vizualizacija za zdravljenje jeze in odpuščanje

Vizualizacija za globlji pogled na JAZ

Vizualizacija za dostop do simbolnega odgovora

Vizualizacija za podporo izgubi teže

Vizualizacija za podporo ozdravitvi kemičnih odvisnosti

Vizualizacija za medosebno povezovanje Srca s Srcem

MEDITACIJE V MALI SKUPINI

V septembru 2023 začenjamo z novim ciklusom 21-ih meditacij za zdravljenje telesnih zapisov traume. Delo poteka enkrat tedensko v mali skupini do največ 8 oseb, v varnem in prijetnem terapevtskem okolju. Posamezno srečanje poteka okvirno 60 min.

Sklop 21-ih vizualizacijskih meditacij je namenjen vsem, ki želite poglobiti stik s seboj in se ponovno povezati s svojim telesom. Še posebno ga priporočam klientom, ki so vključeni v psihoterapevtsko zdravljenje, v smislu podpore pri predelavi posledic traume na telesnem, psihofiziološkem in energetskem nivoju.

 

Ob napadih panike, anksioznosti, psihosomatskih senzacijah in boleznih, kroničnih stanjih nelagodja v telesu ipd., nam nekontrolirane reakcije telesa hitro porušijo občutek varnosti in zaupanja v svoje telo. V takih trenutkih nič ne pomaga intelektualno prepričevanje, da je vse v redu...

Ker je zapis traumatičnega dogajanja v človeških možganih in psiho-fizioloških reakcijah telesa  nezaveden (implicitni/telesni spomin), do njega ne moremo dostopati preko kognitivnega, zavestnega psihoterapevtskega dela. 

 

Doživljajski spomin ima svoje zakonitosti,  zato potrebujemo drugačne, doživljajske  in telesne psihoterapevtske tehnike, da lahko zdravimo traumatiziranost.  

 

Eden takih pristopov je VODENA VIZUALIZACIJA. 

 

S pomočjo nežnega in ljubečega vodenja v meditativnem stanju, nas vizualizacija pelje v ponovno zavestno povezanost s svojim telesom in učenje predihavanja notranjih bolečih zapisov. S tem vzpostavlja v posamezniku novo fiziologijo, občutenje varnosti bivanja v lastnem telesu, globoko umirjenost ter ljubeče sprejemanje in razumevanje samega sebe. 

 

Pri terapevtskim delovanju s pomočjo zdravilne vodene vizualizacije se pogosto ni potrebno spomniti traumatičnega dogajanja, da bi prišlo do okrevanja in spremembe. Sprememba se zgodi preko simbolnega naslavljanja traume in dela s telesom.

 

Vodena vizualizacija odlično dopolnjuje psihoterapevtski proces, zato jo priporočam vsakemu klientu v terapiji.

 

Vir za vizualizacije za zdravljenje traume, ki sem jih prevedla in priredila za skupinsko delo, je knjiga Invisible Heroes; Belleruth Naparstek. Belleruth je izjemna psihoterapevtka in intuitivna zdravilka. Med drugim je delala tudi z traumatiziranimi vojnimi veterani. 

 

KDAJ GOVORIMO O TRAUMATIZIRANOSTI?

Traumatizacija pomeni globok nezaveden zapis v telesu oz. telesno reakcijo, na katero ne moremo vplivati z zavestno voljo. Kljub temu, da se je trauma zgodila daleč nazaj v življenju posameznika, njegovo telo, fiziološke reakcije in čustveno-doživljajski spomin zaznavajo, kot da se nevarni dogodek še vedno odvija TUKAJ IN ZDAJ.  

 

Trauma ni le enkraten ali večkraten boleč in strašljiv dogodek v življenju posameznika, ki ga lahko tako boleče zaznamuje. Psihoterapevti kot je Bessel Van Der Kolk, opisujejo tudi razvojno odnosno traumo, ki nastane zaradi neustreznega odnosa staršev/vzgojiteljev do otroka tokom odraščanja.

 

Simptomi traumatiziranosti so zelo različni in vključujejo:

 • ponavljajoče epizode podoživljanj travme ali vsiljenih spominov (flashback-i),  

 • nočne more, 

 • psihosomatske bolezni in simptomi

 • prevladujoč občutek otopelosti, 

 • čustveno zavrtost, 

 • odmik od ljudi, 

 • neodzivnost na okolico,

 • nezmožnost uživanja,

 • izogibanje dejavnostim in okoliščinam povezanim s travmo,

 • splošna pretirana vznemirjenost in budnost, 

 • splošna prestrašenost ter nespečnost…

 • anksioznost in depresivnost,

 • samomorilne težnje, ki travmatskemu dogodku sledijo v obdobju od nekaj tednov do več mesecev in let,

 • pri zgodnjih seksualnih zlorabah se lahko razvije motnja seksualne indentitete,

 • zaradi dolgotrajne stiske se kot posledica traumatiziranosti lahko razvijejo različne oblike zasvojenosti (kemične in nekemične oblike)…

 

Dolgoročen terapevtski cilj  zdravilnih vizualizacij vzpostavit občutek varnosti, povezanosti in zaupanja v svoje telo. V posamezniku ponovno prebuditi radost do življenja in obnoviti življenjsko živost!

bottom of page